/

За творчеството

Христос е мярката за всички неща: временните и вечните, божествените и човешките. По тази причина всичко, което имам намерение да пиша тук, ще изхожда от съзерцаването на Христа Богочовека. Нашата християнска антропология не трябва да носи отвлечен характер, но непременно трябва да

1 3 4 5