Tag archive

Цар

Синът Човешки

в Брой 7/2015 - Между страха и любовта/Думи за прочит

Въпросът на Иисус: „За кого Ме мислят човеците?“ – звучи и днес; и днес, както две хиляди години назад, много хора са готови да видят в Него само пророк или учител по нравственост. Те не могат да си обяснят защо именно Иисус Назарееца, а не Исайя и дори не Мойсей милиони хора признават за „единосъщен с Отца“.…

Четете нататък

Отиди горе