Tag archive

хуманитаристика

Градът – пространство на (не)желаното

в Брой 5/2010 - Градовете и ние/Култура

Няма да забравя как още като студент първокурсник се загубих в София. Попаднах някъде около президентството. Не знаех накъде да тръгна, за да стигна до Университета. Чувствах се леко подтиснат, не на място. Бях загубил представа за координатната си система. Не познавах града, нито една негова улица, нито една негова сграда. Не познавах никого. Но…

Четете нататък

Отиди горе