Tag archive

Христовата любов

Молитвата преодолява трагизма

в Брой 2/2021 - Любовта е компасът/Думи за прочит

Понятието трагедия срещнах за първи път в юношеските си години, и то не в си жизнения опит, а в книгите. Представата ми…

Четете нататък

Любовта не зависи от времето и винаги има сила

в Брой 3/2018 - Какво да правя с другите?/Думи за прочит/Християнство

◊ Ако светът знаеше силата на Христовите думи: “Научете се от Мене на смирение и кротост”, целият свят, цялата вселена биха оставили…

Четете нататък

Отиди горе