християнство

/

Тайната на Рождеството

През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват, всеки в своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Иудея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода

Read More →
/

Без Мене не можете да вършите нищо

Защо Господ е казал: „А без Мене не можете да вършите нищо”? Когато мислим за битието изобщо – за Бога и за творението, – то по някакъв странен начин в нас живее интуицията, че битието е едно, а няма множество различни форми на битие. И когато вярваме в Бога, Когото Синът на Отца ни е

Read More →
/

Универсалното съзнание

„От детските си години много християни са съхранили в умовете си образи на Бога, които имат малко общо с Този, Който се е открил в личността и делото на Иисус Христос. Повечето от тези образи са едностранчиви изкривявания, които е крайно наложително да поправим. Западни богослови са склонни да подчертават ролята на Бога като Съдия,

Read More →
1 2 3 14