Tag archive

християнска етика

Евтаназията – социокултурни аспекти

в Брой 5/2020 - Кръстът и славата/Полемично

Въпросът за евтаназията се повдига спорадично в обществения форум през последните няколко декади. Преимуществено дебатът за евтаназията – била тя активна или пасивна – се води в плоскостта pro и contra . Както всеки биоетичен казус, и този обаче има своите социокултурни и политико-икономически основания. Тяхното кратко представяне ще разкрие основата на проблема, който, от…

Четете нататък

Християните и светската власт. Кесаревото кесарю, Божието Богу

в Брой 3/2020 - Глобализацията и Православието/Общество

През последните няколко декади имаме особено засилен дебат в обществения форум по много социокултирни и етическо-политически казуси както в нашето общество, така и в глобален мащаб, което изведе на дневен ред отново въпроса за участието на християните в политическите дебати, както и за ролята и мястото на Църквата в политическия живот на съвременното общество. В…

Четете нататък

Отиди горе