Tag archive

феминизъм

Ролята на жените в Църквата

в Брой 5/2013 - Жените в Църквата/Избрано

Почти всеки ден можем да прочетем или да видим в новините по телевизията, когато се говори за Църквата и църковността, че Църквата е традиционно „мъжки” ориентирана, което предполага, че всички важни решения се вземат от мъжете свещенослужители, а жените служат само като декор, като съпътстващ интелект, задължен да проявява послушание и покорство, и безпрекословно да…

Четете нататък

Ново предизвикателство пред християнския монотеизъм – вяра в Бог майка

в Брой 8/2013 - Целомъдрие/Общество

РЕЛИГИИТЕ В БЪЛГАРИЯ рубрика на богослова Жасмина Донкова В последните няколко години Европа, и в частност България, стана притегателен център не само за южнокорейския бизнес, но и за южнокорейски мисионери от различни християнски и нехристиянски религиозни общности. Чрез своята широкомащабна мисионерска дейност южнокорейският евангелизъм постига забележителен растеж и силно въздействие върху голяма част от европейското…

Четете нататък

За ролята на жената и отношението на Църквата

в Брой 5/2013 - Жените в Църквата/От редактора

УВОДНИ ДУМИ Наскоро се смях на една руска поговорка: „Не казвай на жена: „като си толкова умна, направи го сама.“ Защото тя е умна и ще го направи.“. Смешно е, не защото е вярно, или пък не е, а защото от това все още става поговорка. От въпроса дали жената е човек, през споровете за…

Четете нататък

Отиди горе