Tag archive

тварен свят

Познаването на Бога се дава чрез пребиваване в Бога

в Брой 5/2019 - Адът, раят и раната Адамова.../Думи за прочит/Християнство

Вместо предисловие През последните няколко години от живота си отец Софроний, обикновено веднъж в седмицата, ма­кар и с принудителни прекъсвания поради слабото си здраве, провеждаше беседи с обитателите на манастира (често се канеха и гостите), с надежда да им предаде по този на­чин духовното си завещание. За съжаление печатният текст на беседите не може да…

Четете нататък

Отиди горе