Tag archive

сборник

За сборника „Иконата в съвременния свят“

в Брой 3/2020 - Глобализацията и Православието/Култура

Осмислянето на иконата, през всички векове на нейното съществуване, е изконно богословска задача. Не че друг подход към нея не е възможен или наличен, но богословието коментира мотива. То обикновено отговаря на въпроса защо, и оставя „под линия” отговорите на въпроса как. Въпросът защо е сотириологичен и присъства като „основен тон” на всеки богословски дебат или спор…

Четете нататък

Отиди горе