Tag archive

Пътуващи изложби

Откраднати мигове от Атон

в 2013/Брой 2/2013 - Левски???/Дрескод "Шарено"

ОРТОДОКС – фотоизложба за живота и духа на Атон е вторият проект, който реализира с подкрепата на Държавния Културен институт към Министерство…

Четете нататък

Отиди горе