Tag archive

православно християнство

Да превърнеш живота си в богослужение

в Брой 6/2015 - Ваксини за духовно здраве/Думи за прочит

„Грешната ми съдба е все да стоя „пред стените на храма“, от нощта на греха да виждам пламтящия от светлини храм, само отдалече да чувам божествените песнопения.“

Четете нататък

Отиди горе