полова идентичност

/

Становище на Светия Синод на БПЦ–БП относно понятието „пол“

С Т А Н О В И Щ Е НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Относно: Конституционно дело № 6 от 2021 г. във връзка с Определение № 2 от 29.04.2021 г., с което Конституционният съд на РБ е отправил покана до БПЦ – БП за становище по допуснатия за задължително тълкуване

Read More →