Tag archive

Писма до Русия

Във войните няма победители

в Брой 5/2015 - За лошите навици в Църквата/От редактора

УВОДНИ ДУМИ В едно от своите „Писма до Русия” архимандрит Софроний Сахаров казва, че всяка война е братоубийствена, независимо кой е победителят и кой – победеният. Защото и двамата са братя, частици от единия живот на разкъсаната в падналия Адам човешка природа. Войната е борба срещу другия; а всеки „друг” в основата си е онзи,…

Четете нататък

Благодатта на „Адамовия плач“

в Брой 5/2015 - За лошите навици в Църквата/Думи за прочит

Послеслов към книгата „Писма до Русия“ И двете писма, които в тази книга затварят кореспонденцията на архимандрит Софроний със сестрите му Мария и Александра (Шура), носят нескрита и стояща в гърлото горест и печал: човешкият живот върви към земния си край.

Четете нататък

Из „Писма до Русия“

в Брой 5/2015 - За лошите навици в Църквата/Думи за прочит

Четейки в Библията за грехопадението на Адам, питам се какво му е било предложено?[1] Влечението на човека към абсолютното, към безграничното познание е естествен човешки стремеж.

Четете нататък

Отиди горе