Tag archive

отец Исидор

Разговор за Камъка

в Брой 4/2020 - Маски/Християнство

Веднъж един професор извика при себе си пишещия Сказанието, което, любезни читателю, стои пред погледа ти, и започна да му разказва как е посетил стареца Исидор и как старецът го е изповядал. Споменът за тази изповед бе силно развълнувала душата на професора; и той дълго не можеше да намери подходящите думи, затова многократно се връщаше…

Четете нататък

Отиди горе