Tag archive

общество и Църква

Наглед благочестие

в Брой 1/2022 - Наглед благочестие/От редактора

  Ценностите. Когато разсъждаваме за българските обществени неволи през последните няколко десетилетия, диагнозата обикновено е криза на ценности, причинена от забравените през…

Четете нататък

Карантина на здравия разум: за риска от православно сектантство

в Брой 1/2022 - Наглед благочестие/Полемично

По тема, за която всичко е казано и всеки се е превърнал в своеобразен експерт, трудно може да се напише текст. Наистина…

Четете нататък

За държавата на Духа

в Брой 3/2020 - Глобализацията и Православието/От редактора

Общественото разделение на либерали и консерватори, придобило гражданственост през последните години, поражда все по-уродливи изкривявания на така наречения публичен дискурс. Затруднението на…

Четете нататък

Отиди горе