Tag archive

Николай Велимирович

„Твоите наредби са мои песни” (Псалом 118)

в Брой 8/2017 - На изповед не питат мъжете за аборта/Думи за прочит/Християнство

Човек живее в наредби и с наредби от най-ранно детство чак до самата си смърт. Това, което в християнството се нарича съвест или „глас Божи в нас”, в съвременната динамична психология се нарича свръх-аз. По мнението на повечето известни специалисти в областтта на дълбинната психология той се формира твърде рано, може би още в първите…

Четете нататък

Отиди горе