Tag archive

Николай Бердяев

КОЙ ИЗКУШАВА ЧОВЕКА?

в Брой 5/2017- Кой изкушава човека?/От редактора

Една афористична фраза от роман на Оскар Уайлд се озвучава много често днес полунашега, полусериозно, като стане въпрос за изкушение: „Единственият начин…

Четете нататък

Кой изкушава човека?

в Брой 5/2017- Кой изкушава човека?/Думи за прочит/Християнство

Съществителното „изкушение” и глаголът „изкушавам” в разговорния език означават „проба”, „опитване” или „пробвам, изпитвам, вкусвам” нещо, докато в християнското учение „изкушение” е…

Четете нататък

Отиди горе