Tag archive

личен кръст

Защо ми помагаш, отче?

в Брой 6/2020 - Кой е Христос в Литургията/Общество

В любовта и милосърдието си към нас, грешните, Небесният Отец винаги намира начин да се намесва и да ни вразумява в криволичещите пътеки на многостранното битие, насочвайки ни към светия път до Царството Божие. Той ни прегръща, милва, наглежда по невидим и неизказан начин и така насочва към богоразмисъл и себеоценка. И дори чрез нашата…

Четете нататък

Отиди горе