Tag archive

Леонид Успенски

Иконата в съвременния свят

в Брой 9/2017 - Иконата в съвременния свят/Думи за прочит

След векове забрава и отстъпление от иконата тя, от една страна, се подлага на унищожаване, а от друга страна, нейното откриване я извежда далеч зад пределите на Православието, в свят, чиято култура и иноверство станаха причина за отстъплението на просветеното общество от иконата. Огромната работа, извършена от реставраторите, които върнаха към живот древната икона, в…

Четете нататък

Отиди горе