комунизъм

/

Картината на света

От простонародна гледна точка, съвременната картина на света би могла да се изобрази по много обикновен начин: като някакъв страшен дракон. Сякаш триглав змей варди невинната царкиня, пленена от него. И трите глави на дракона дебнат всяко нейно движение и не откъсват очи от нея. Мощта и силата на дракона е безмерна: с едно движение

Read More →