Tag archive

Кой е истината

За личното отношение на човека към Личностния Бог

в Брой 4/2020 - Маски/Думи за прочит

Откровението казва за Бога: “Бог е любов”, “Бог е светлина, и в Hего няма никаква тъмнина” (1 Иоан 4:8,1:5). Колко трудно е за нас хората да се съгласим с това. Трудно е, защото и нашият личен живот, и животът в целия околен свят свидетелстват по-скоро за обратното. Наистина, къде е тази светлина – любовта на…

Четете нататък

Отиди горе