Tag archive

йован дучич

Сини легенди

в Брой 6/2010 - Майки под наем/Думи за прочит

ЕДНА ВЕЧЕР  Mалка белоснежна селска църква сред ливада, край бурна зеленикава река. Ливадата е неоградена, обрасла с трева, пасе я едно едро младо магаре. В тревата се въргалят няколко грамадни надгробни камъка, може би на някакви босненски благородници. Магарето дъвче лениво тревата край древните символи и благородническите гербове. 

Четете нататък

Отиди горе