Tag archive

история на ранната Църква

Атеистичните делюзии: въведение

в Брой 6/2020 - Кой е Христос в Литургията/Християнство

Тази книга в никакъв случай не е безпристрастен исторически труд. Пълната безпристрастност е невъзможна задача дори и за най-трезвия историк, тъй като писането на история по необходимост изисква изложението на причини и следствия, а това само по себе си вече представлява акт на интерпретация, който по своята природа никога не може да бъде напълно лишен…

Четете нататък

Отиди горе