Tag archive

истина

ЗА МОЛИТВАТА, В КОЯТО НИ СЕ ОТКРИВА БОГ ИСТИНА

в Брой 5/2019 - Адът, раят и раната Адамова.../Думи за прочит

Всеки човек, който и да е той, където и да живее, каквото и положение да има, учен или неук, богат или беден,…

Четете нататък

Въздигнете себе си до истината

в Брой 7/2017 - ерес ли е човекопоклонничеството/Думи за прочит/Общество

Политически и религиозно-философски размишления (фрагменти) Човек може не дотолкова, доколкото знае, а дотолкова, доколкото се простират нравствените сили, които поставя в услуга…

Четете нататък

Отиди горе