Tag archive

Ерих Фром

За духовните пластове на модерния човек

в Брой 7/2016 - За духовното и душевното/Думи за прочит

  Мисля, че и във всекиго от нас живеят тези трима: езичникът, старозаветният и новозаветният човек. Техните взаимоотношения, борбата им, по-голямата или…

Четете нататък

Отиди горе