Tag archive

духовна свобода

Въздигнете себе си до истината

в Брой 7/2017 - ерес ли е човекопоклонничеството/Думи за прочит/Общество

Политически и религиозно-философски размишления (фрагменти) Човек може не дотолкова, доколкото знае, а дотолкова, доколкото се простират нравствените сили, които поставя в услуга на знанието си. Това, защото идеята не въздействува върху нашето живеяне, когато тя обитава само в интелекта; за да упражни подобно въздействие, тя тряба да се тури в услуга на чувството, да се…

Четете нататък

Отиди горе