Григор Вачков

Художник Милчо Спасов
//

Човекът, който сееше лъвове (В памет на Йордан Радичков)

  „Есента баща ми умря и тогава аз продължих да сея лъвове в нивата и да жъна зайци от нея. Съседите известно време се смяха, че сея лъвове, а жъна зайци, но после престанаха да се смеят и взеха да ме гледат накриво. Откъде-накъде, викаха те, ние ще сеем леща, а той ще сее лъвове!

Read More →