грехопадението

/

Тайната на първосъздадения Рай

С какво е изпълнен животът в рая Иска ни се да надникнем в рая поне с крайчеца на окото. Да надзърнем и да разберем какво правят душите на спасените хора. Заети ли са по някакъв начин? Или си почиват? Как минава времето им? Пък и може ли да има време там, където господства вечността? Свикнали

Read More →