Tag archive

Възраждане

За свободата да се възродиш

в Брой 2/2014 - За свободата да се възродиш/От редактора

  УВОДНИ ДУМИ Напоследък е популярно да се представят събитията от Българското възраждане в един покайно-нравоучителен ключ, често използван от изкушени в богословието публицисти. Възраждането и свързаната с него борба за признаване на българската нация и нейното право на духовно самоопределение се схващат като отстъпление от духовните пътища за спасение на българите и причина за…

Четете нататък

БРОЙ 2, 2014: ЗА СВОБОДАТА ДА СЕ ВЪЗРОДИШ

в Архив

Съдържание на броя Бог е видял, че Го търсих, и ме намери, интервю с Емир КУСТУРИЦА Светлите примери от времето на Българската екзархия, Маргарита ДРУМЕВА Свещеникът със зелената дреха, Маргарита ДРУМЕВА   Сваляне на ореолите, Пламен ИВАНОВ   Религиите в България Явлението „Unchurched Christianity” в християнските общности, Жасмина ДОНКОВА Възлюбени, ще ти пиша за любовта,…

Четете нататък

Щампите от Рила

в Брой 2/2010 - Еволюция или Сътворение/История и религии

Първият план на Рилския манастир и заобикалящата го непосредствена околност е изготвен през 1904 година от П. Щегер, който, се подписва  „техник- лесничей”.  До тогава не съществуват други изобразителни материали, които да  дадат представа как е изглеждал самият манастир, скитовете и метосите включени в неговия ансамбъл и непосредствената му околност, освен щампите, най-старата от които…

Четете нататък

Отиди горе