Tag archive

България

Ново предизвикателство пред християнския монотеизъм – вяра в Бог майка

в Брой 8/2013 - Целомъдрие/Общество

РЕЛИГИИТЕ В БЪЛГАРИЯ рубрика на богослова Жасмина Донкова В последните няколко години Европа, и в частност България, стана притегателен център не само…

Четете нататък

Религиозният туризъм в България

в 2013/Брой 1/2013 - Днес човек ли бях/На път

Марияна Филипова Най-големият ресурс за развитие на религиозен туризъм в България са множеството манастири, заобиколени от красивата природа. Българските манастири са неповторими…

Четете нататък

Отиди горе