Tag archive

Божията майка

Божията майка

в Брой 4/2021 - Да се събудим отвътре/История и религии

В свещеното Писание има запазено сведение за Божията майка дотолкова, доколкото нейната личност се намира във връзка с историческата личност на въплътилото се Слово – на нашия Господ Иисус Христос. Но виждаме, че с историческото развитие на Църквата започват да се появяват и нови сведения за нея, които са извън свещеното Писание. Това е свързано…

Четете нататък

Отиди горе