Tag archive

Архимандрит Клеопа (Илие)

Разговори за православната вяра

в Брой 5/2018 - Разговори за православната вяра/Думи за прочит

ПРЕДГОВОР към първото издание Мисълта да напиша тази книга се зароди в мен постепенно, в продължение на няколко години. В килията ми са идвали всякакви хора, с техните духовни нужди, искайки молитва, съвет, насока. Мнозина от тях идваха с въпроси за вярата, едни не толкова трудни, други по-трудни – в зависимост от възрастта на човека,…

Четете нататък

Отиди горе