Tag archive

Адлер

Кой изкушава човека?

в Брой 5/2017- Кой изкушава човека?/Думи за прочит/Християнство

Съществителното „изкушение” и глаголът „изкушавам” в разговорния език означават „проба”, „опитване” или „пробвам, изпитвам, вкусвам” нещо, докато в християнското учение „изкушение” е…

Четете нататък

За духовните пластове на модерния човек

в Брой 7/2016 - За духовното и душевното/Думи за прочит

  Мисля, че и във всекиго от нас живеят тези трима: езичникът, старозаветният и новозаветният човек. Техните взаимоотношения, борбата им, по-голямата или…

Четете нататък

Отиди горе