Тази дума

Един от участниците в телевизионен блок за култура се включи от дома си, защото боледуваше от Ковид-19. Той каза нещо изненадващо топло, от което гласът му почти прекъсна: защо ни е всичко друго, каза, ако нямаме душа. И побърза да се извини за тази дума, която никога не използвал.

Страданието смекчава сърцето. Прави ни малко сантиментални… или пък искрени, или и двете. Но въпросът не е там. Въпросът е как стигнахме до съвременната културна ситуация, в която споменаването на душата се счита за лош вкус. Кога се превърнахме в това неодушевено, по думите на един американски свещеник, съсредоточено върху психологическите си проблеми общество.

Христос използва тази дума. Който иска да спаси душата си, ще я погуби, казва, а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери. И пита – каква полза има човек, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или – какъв откуп ще даде човек за душата си… Четете нататък

Последни броеве

Пандемията на атеизма. Записки на един катехизатор

в Брой 6/2020 - Кой е Христос в Литургията/Полемично

Катехизаторът “антитеист” През пролетта на тази година се случи едно знаково събитие, минало покрай вниманието на широката общественост (или по-точно получило широк отзвук в тесни кръгове). На 15 април в сп. “Сноб” се появи монологът на бившия протойерей и ръководител на мисионерския отдел на Ростовската митрополия Александър Усатов, който освен мисионерската си дейност се занимаваше…

Четете нататък

Диптих за словото и моя роден край

в Брой 6/2020 - Кой е Христос в Литургията/Думи за прочит

Българското „благо-„ Това е мой опит за словесен образ на родното ми българско „благо“, състоящо се от благата, които стоят отвъд думите. Събрани от речници, от книги, от устната реч в своеобразен компендий, отделните думи могат да послужат някому за размисъл, за осмисляне на забравени или пренебрегнати истини; даже могат да се превърнат в някакво…

Четете нататък

Брой 5/2020 – Кръстът и славата

в е-Свет (PDF)/Новини

Между подвига и безразсъдството, Илиана Александрова Унинието и ревността, Архим. Захариас (Захару) Кръстът и славата, Архим. Симеон Крайопулос Евтаназията – социокултурни аспекти, Свилен Спасов Моят съд, Ирина Ратушинская Тайнството на кръста в светлината на православната есхатология, митр. Йеротеи Влахос

Четете нататък

Отиди горе