Алис Добрева, 7 г., Бургас – Първа награда на Фондация "Покров Богородичен" за участие в конкурса "Роди се Дете, Син ни се даде" за 2021 г.

И светлината в мрака свети

И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе (Иоан 1:5)

По това време на годината обикновено се разказват истории за доброто, в които едни хора оказват помощ на други хора в беда. Тези дни обръщаме поглед през рамо към изминалата година и забързваме крачка към новата. Винаги се надяваме тя да е по-добра и пътьом се стараем да се приведем в ред – като че ли за едно по-благоприятно първо впечатление. По това време на годината отделяме известно време и средства, за да станем „малко по-добри“, според популярното празнично пожелание.  Все се намира някой да попита защо така концентрираме добротворството в края на декември, докато бедите са през цялата година, но въпросът увисва във въздуха като недостатъчно празничен.

В последните две години обаче всичко това се промени, защото в последните две години всички сме в беда. И ето че коледната благотворителност увехна, сви се и мина на заден план, а на предния се изправи личната беда, личният страх, личната нужда от помощ и защита. И се оказа трудно да бъдем „малко по-добри“, защото се оказа трудно изобщо да сме добри.

Четете нататък

Последни броеве

Деян Енев: Всеки иска да погледне през оградата на невидимия свят

в Брой 1/2009 - Блус за стария Super Rifle/Срещи

Деян Енев е роден през 1960 г. в София. Завършил е английска гимназия в София и българска филология в СУ „Св. Климент…

Четете нататък

Отиди горе