Алис Добрева, 7 г., Бургас – Първа награда на Фондация "Покров Богородичен" за участие в конкурса "Роди се Дете, Син ни се даде" за 2021 г.

И светлината в мрака свети

И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе (Иоан 1:5)

По това време на годината обикновено се разказват истории за доброто, в които едни хора оказват помощ на други хора в беда. Тези дни обръщаме поглед през рамо към изминалата година и забързваме крачка към новата. Винаги се надяваме тя да е по-добра и пътьом се стараем да се приведем в ред – като че ли за едно по-благоприятно първо впечатление. По това време на годината отделяме известно време и средства, за да станем „малко по-добри“, според популярното празнично пожелание.  Все се намира някой да попита защо така концентрираме добротворството в края на декември, докато бедите са през цялата година, но въпросът увисва във въздуха като недостатъчно празничен.

В последните две години обаче всичко това се промени, защото в последните две години всички сме в беда. И ето че коледната благотворителност увехна, сви се и мина на заден план, а на предния се изправи личната беда, личният страх, личната нужда от помощ и защита. И се оказа трудно да бъдем „малко по-добри“, защото се оказа трудно изобщо да сме добри.

Четете нататък

Последни броеве

За поста

в Брой 1/2009 - Блус за стария Super Rifle/Християнство

Постът е препоръка за ограничение от определена храна, а постенето е въздържание от консумацията й. Още от сътворението постът присъства неизменно в…

Четете нататък

Богородичните празници

в Брой 1/2009 - Блус за стария Super Rifle/Християнство

В богослужебната година Църквата е установила три основни вида празници: Господски, свързани Иисус Христос; Богородични, свързани с Божията Майка и чествания на…

Четете нататък

Ислямският Иисус – човек и пророк

в Брой 1/2009 - Блус за стария Super Rifle/Християнство

Коранът стои в основата на ислямската цивилизация и в него се намират първите щрихи от образа на ислямски Иисус Христос – Иса…

Четете нататък

Отиди горе