Семейството, агресията и религията

 „Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове” (Мат. 7:15-17)   Историята на брака и семейството е стара колкото и човекът, тя трае вече три хиляди години, въпреки че не винаги и не навсякъде е била разбираема

//

Откраднати мигове от Атон – разговор с фотографа Александър Михайлов

 Знам, че въпросът ми е предсказуем – наясно бях още докато го задавах, но също така знам, че никога няма да имам възможност да отида там, затова исках да разбера какво е почувствал. Александър ми отговори с дума, която вече рядко чувам,

Православни манастири в Америка: едно ново начало

През 1960 г. отец Йоан Романидис (1927 г. – 2001 г.), голям гръко-американски богослов и впоследствие преподавател по догматика в Богословския факултет на Солунския университет „Аристотел”, в едно свое писмо до ерудирания светогорски монах Теоклит Дионисиатски отправил призив Света гора да изпрати