Category archive

Брой 5/2019 – Адът, раят и раната Адамова… - page 5

Кой може да Го последва?

Родих се в епоха на изключително дълбоки преобразования в живота на човечеството. Като съвременник, нямам възможност да съдя за „качеството“ на събитията, да предвидя последствията от борбата на идеи. В историята невинаги по-доброто е било победоносно. В някои отношения ужасите на нашия век надминаха всичко, известно ни досега. Преди всичко количествено: милиони и милиони загинаха… Четете нататък

Отиди горе