Category archive

Брой 4/2017 – Творчеството: от Бога или от дявола - page 2

Ангелът и „Демоните“ на Андрей Тарковски

Да живея наполовина не мога, не искам и няма да го направя През 1960 година ЮНЕСКО решава да отбележи 600-годишнината от рождението на Андрей Рубльов, който тогава все още не е причислен към сонма на светиите на Православната църква. Датата по принцип е условна, понеже няма исторически данни кога е роден иконописецът. Тя е определена… Четете нататък

За творчеството

Христос е мярката за всички неща: временните и вечните, божествените и човешките. По тази причина всичко, което имам намерение да пиша тук, ще изхожда от съзерцаването на Христа Богочовека. Нашата християнска антропология не трябва да носи отвлечен характер, но непременно трябва да служи за фундамент на целия ни живот в Бога; и аз съм готов… Четете нататък

Духовното преобразяване на света във филма „Андрей Рубльов”

Основната претенция, която се предявява към филма на Андрей Тарковски „Андрей Рубльов” е излишната сложност на неговия художествен език, непонятен за съвременния зрител. Заради това филмът е спрян за 5 години, от 1966 до 1971 година. Вече получил признание на Запад, едва през 1971 година е показан на съветския зрител. Действително филмът е сложен за… Четете нататък

Отиди горе