/

Иконата на Рождество Христово

Догматическа основа   До IV век празникът Рождество Христово съвпадал с празника Богоявление. Така той бил част от големия брой свети теофании. Този факт ни помага да разберем защо „трислънчевата светлина“ се изобразява на иконата на Рождество. Забуленото проявление на Светата Троица

/

Черно-бяла справедливост

Красимира Василева завършва право в СУ „Св. Кл.Охридски” и магистърска програма „Право на ЕС”. Пак там придобива следдипломна квалификация „Фотография” във Факултета по журналистика и масови комуникации. Работи като юрист и паралелно с това се занимава с фотография – повече от 10

/

Повей, повей, скитнико ветре (70 години от рождението на Паша Христова)

Бяла песен Нека бяло да бъде полето. Нека белият сняг да вали. Аз те търся в Декември и ето, приближаваш се вече, нали. Нека бяло да бъде дървото, като твоята бяла ръка. Нека бяло да бъде, защото, то е много красиво така.