Category archive

Брой 6/2016 – За буквите и свободата - page 2

Да посееш свобода / Спомен за Димитър Мутев

„Дълбокоучений и ученейши д-р Димитър Мутев“ – така го наричат бесарабските българи, сред които живее през последните си години докторът по философия и духовният водител на нашите сънародници в Украйна през 60-те години на XIX век д-р Димитър Мутев, полиглотът, педагогът, преводачът, редакторът, творецът, родолюбецът, директорът на първата българска гимназия в Болград „Г. С. Раковски“,… Четете нататък

Българският църковен въпрос в IX век

  Васил Николов Златарски Васил Николов Златарски е едно от най-големите имена на българската медиевистика, познат най-вече със своя труд „История на българската държава през средните векове“ в три тома. Завършва класическа гимназия (1887) и история в Санктпетербургския императорски университет през 1891 г. Специализира в Берлин през 1893-1895 г. От 1 октомври 1895 г. е… Четете нататък

Делото на Климент Охридски

Проф. Иван Снегаров Много пъти е говорено и писано от наши и чужди учени за св. Климента. В самия град Охрид, ако и да е бил задушаван от тъмнината на робството, винаги е имало ученолюбиви мъже, които разпространявали между народа знания за ангела-пазителя на Охрид и цяла България, черпени грижливо из стари жития и служби.… Четете нататък

Отиди горе