/

За буквите

Черноризец Храбър Преди, прочее, славяните нямаха книги, но, бидейки езичници, с черти и резки четяха и гадаеха. А след като се кръстиха, принудени бяха да пишат с римски и гръцки букви без порядък. Но как може да се пише добре с гръцки

/

Ден на кирилицата

Уважаеми дами и господа, Когато България се присъедини към Европейския съюз в началото на тази година, Съюзът прие не само нов член, но и нова азбука. Като комисар, отговарящ за многоезичието, за мен е удоволствие и чест да бъда днес тук и

/

Религиозното в ранните български преводи на англоезична литература /Интервю c Мария Пилева

Имало ли е литературна цензура през Българското възраждане   Никой не би могъл да предположи при първата си среща с Мария, че е отгледала три деца и толкова години е дишала библиотечна прах като един истински „събирач на изречения“. Наглед мъничко момиче,

1 2 3