Category archive

Брой 4/2016 – Помаците и корабът, който не стига до брега - page 3

Българи мохамедани

Васил Кънчов Видeхме, че доклe турцитe покорявали Балканския полуостров, много от градското население се е турчило за да спаси живота си и имота си. Това е ставало и в българскитe земи[1]. Потурченитe граждани обаче скоро се сливали с турскитe прeселенци и изгубвали езика си.  Слeд покоряването на Полуострова султанитe се грижили да осигурят османската власт… Четете нататък

Отиди горе