Category archive

2016

Правото на грешка

Като става дума за греха – трудно е на днешния човек да каже „съгреших“. Няма да използва такава отминала, архаична дума, защото му е неловко да я произнесе в обичайното си ежедневно настроение. „Сгреших“ е най-многото, което ще каже в добрия случай, в който наистина иска да оправи нещата. Четете нататък

Понякога нещо, което наричаме грях, може да има медицинска причина / Интервю с Наталия Скуратовска

Ксения Смирнова Наталия Скуратовска се занимава с нещо необичайно – провежда психологически консултации за православни хора, включително свещеници. Освен това е автор на новаторски психологически тренинги за бъдещи свещеници. Тези тренинги се провеждат успешно в Хабаровската семинария. Наскоро изнесе лекция на тема: „Психологическите манипулации в Църквата“, която предизвика сериозен отзвук сред православните вярващи. Разговаряме с… Четете нататък

Правото на грешка

Какво е самооценката? Защо у някои хора тя е здрава, а у други не е? Как се формира адекватната самооценка? За това си поговорихме с Наталия Владимировна Инина, практикуващ психолог, сътрудник на факултета по психология в МГУ „М. В. Ломоносов”, преподавател в психологическия факултет на Руския православен университет „Св. Йоан Богослов”. Въпросите задава Анастасия Храмутичева… Четете нататък

1 2 3 20
Отиди горе