Category archive

2015 - page 17

Смирението като любов

Дидрахмата е данъкът, който евреите били длъжни да плащат, понеже били поробени. Затова тези, които събирали данъка, се питали дали Христос е свободен от него. Дали като проповедник на едно друго, бъдещо Царство, Той не е свободен от дидрахмата, която тукашното царство изисква? Те попитали апостол Петър и той отговорил отрицателно. „И когато влезе вкъщи”,… Четете нататък

За войната и ума

Безполезно е да се пише срещу войната. Войната е зло, а злото е ирационално. Войната започва в изкривения ум, който вярва, че човекът може да бъде преглътнат. В ума, който вижда човека като гориво за придвижване към цели, по-важни от него. Такъв ум е неспособен да се свърже със смисъла на заобикалящите го явления. Такъв… Четете нататък

Младежките субкултури в България

Съществуването на субкултури в рамките на културните традиции на едно общество е навярно най-доброто доказателство, че ние – хората, никога няма да се автоматизираме и формализираме докрай, че водещи мотиви в живота ни могат да бъдат не само официално регламентираните процедури, но и личните пристрастия, емоциите, интересите, богатството от усещания, любопитството и способност­та да се… Четете нататък

Отиди горе