Category archive

Брой 3/2015 – Христос воскресе!

Този въпрос

УВОДНИ ДУМИ Ако Христос не е възкръснал от мъртвите, вярата ни е празна, празна е и проповедта на християнството. Така казва апостол Павел в посланието си до коринтяните. Радикални думи, далече отвъд върбата на Цветница и записването на имена в църквата – „за здраве и късмет”. Под всичко, което може да се каже в духа… Четете нататък

Митрополит Антоний Сурожки и Марганита Ласки – разговор на убеден християнин с убеден атеист

  Марганита Ласки (1915-1988)  – журналист, писател, литературен критик. Родена в Манчестър (Англия) в семейство на известни интелектуалци, получила добро образование в областта на журналистиката. Тя е един от съставителите на Оксфордския речник на английския език. В обществената си дейност горещо е подкрепяла кампанията за ядрено разоръжаване. Била е убедена атеистка. Четете нататък

Великден

Всички бяхме вече готови, облечени в ново от глава до пети, и мене ми беше чудно, че баща ми продължаваше да седи спокойно на миндера. Тъкмо бях помислил, че вече тръгваме, той започна да си свива нова цигара. Четете нататък

Отиди горе