/

Вероизповеданията в България

Въпреки свободното упражняване на правото на вероизповедание, религиозната култура на българския народ все още не е висока, което заедно с липсата на актуална и обективна информация за регистрираните вероизповедания и нерегистрираните религиозни общности в страната ни, създава реални условия в общественото съзнание

//

В следване на Ангела

Андрей Тарковски за своя небесен покровител преподобни Андрей Рубльов  „Знам професията – заснемане, монтаж, ракурси, но как да стана творец? И един ден открих отговора на баща ми. Намерих ключа на стаята, застанах на прага и знаех – когато повярваш в Бога,

/

Кралицата на трагедиите

135 години от рождението на Адриана Будевска Наричат Адриана Будевска „Кралицата на трагедиите“ не само защото е изиграла над 100 драмататични роли на сцената на Народния театър. Като всяка една необикновена личност, и нейният живот е белязан от една страна с най-бляскавите