Category archive

Брой 2/2014 – За свободата да се възродиш - page 2

Явлението „Unchurched Christianity” в християнските общности в България

В своето историческо развитие християнството е съпътствано от множество богословски спорове и разцепления, вследствие на които се обособяват няколко конфесионални течения – ориенталските… Четете нататък

Отиди горе