/

Естетически тип благочестие

Майка Мария Трудно е да се проследи генезисът на естетическия тип благочестие. Можем да предположим, че този тип е имал представители във всички епохи, замирайки отчасти само тогава, когато животът поставял пред Църквата задачи, свързани с голямо духовно напрежение – когато Църквата

/

Пътешествие в сърцето на София

От 24 май т.г. столичани и гости на София ще имат възможност да направят едно реално и виртуално пътешествие в сърцето на София. В слънчевия празник, посветен на светите братя Кирил и Методий, бе открит за посетители най-новият уникален софийски музей под

/

Майка Мария (Скобцова): Горeщото сърце

Елена Делоне На 31 март 1945 г. в навечерието на Пасха във фашистки концлагер загива монахиня Мария (Скобцова). На 1 май 2004 г. Константинополската православна църква причислява към лика на светиите руската монахиня Мария (Скобцова). „На Страшния Съд няма да ме питат