/

Песента на детето

Има племе в Африка, където за рождена дата на детето не се счита денят на раждане, нито времето на зачеване, а моментът, в който детето се е появило като мисъл в ума на майката. Когато реши, че иска да има дете, жената

/

Жените в Новия Завет II

Д-р Предраг Драгутинович Каква точно е била ролята на жените в Църквата според свидетелството на текстовете на Новия Завет? Как да разбираме думите на апостола, че жените трябва да мълчат в църква (1 Кор. 14:34)? Наред с по-значимите имена на жени в